TI11国际邀请赛 预选赛Polaris Esports vs Talon Esports

  • 作者:亚博
  • 发布时间: 2022-09-17 18:05:18
  • 点击: 11

TI11国际邀请赛 预选赛 BO 5
2022-09-17 15:24 
Polaris Esports  vs  Talon Esports 
第 三 局胜利    TLE  
第 三 局首五杀  TLE 
第 三 局总时长分钟 大41 
第 三 局总击杀小47.5 
第 三 局让击杀 TLE -9.5 
第 三 局胜利 + 首杀  TLE

导航: